Brenda★晶光『閃閃』

關於部落格
(非常特別的愛情故事)這裏有一個女人~Brenda 和一隻藍眼白貓~閃閃。這個女人,Brenda..微不足道的貓奴,閃閃..好動的有如森林中的小精靈。大家都說和貓咪談感情可是累人的事,但Brenda 說跳到閃閃的愛情裏~很幸福~
聯絡信箱:minn723@gmail.com
  • 87279411

    累積人氣

  • 222

    今日人氣

    0

    訂閱人氣

2006韓劇《朱蒙》線上看+音樂欣賞


再來推薦好看的韓劇:《朱蒙》這部是一直在韓國維持高人氣的韓劇,全國收視率達到42.6%。


【中文劇名】:朱蒙 
【電 視 台】:韓國MBC創社45周年台慶特別企劃連續劇
【首 播】:2006年5月15日21:55~23:05
【集 數】:預定60集
【導 演】:李株煥
【編 劇】:崔完奎
【主 演】:宋一國 韓慧珍 許俊浩 甄美利 朴根炯 全光烈 金承洙 吳妍秀 陳喜慶 金英哲
【官 網】:http://www.imbc.com/broad/tv/drama/jumong/ 

<劇情大綱> 
西元前108年,古朝鮮被漢的鐵器打倒。 
 西元前37年,朝鮮半島的第一個民族國家,高句麗誕生…… 
2100多年統治北方之地的古朝鮮,朱蒙的歷史從古朝鮮倒下的瞬間開始。天帝的兒子桓雄以弘益人間的理念降臨地上,跟熊女結婚生下檀君,檀君建立了古朝鮮,這就是古朝鮮誕生的神話。古朝鮮倒下後,國家的遊民們四散的瞬間,朱蒙出現了。分裂、破壞和戰爭……已被遺忘的時間,從西元前108年開始…… 
失去國家的遊民們被編入到4個漢王朝部隊或者分散在靠近的部族國家之中。雖然古朝鮮的領土上出現了扶餘、沃沮等的部族國家,但是面對漢王朝的以鐵器武裝的軍隊的威脅,他們也接納不了同一個民族的遊民們。解慕漱(朱蒙的父親)是古朝鮮遊民的年輕將帥,他率領多勿郡對敵漢,可是在鐵器騎軍面前無可奈何。曾和他並肩作戰的金蛙王投靠了敵人,背叛了他,並娶解慕漱深愛的女人為妻,還收養瞭解慕漱的兒子朱蒙。朱蒙為奪回民族的尊嚴而戰鬥,掀開歷史嶄新的一章,終於成為高句麗的開國君王。他和戀人召西奴在逆境中相逢,夢想建立帝國的召西奴,心懷愛情和野心與他一起抗爭……
  點集數就可收看。1~80集(完)(缺45集)
朱蒙(1)1/6 (視)  朱蒙(1)2/6 (視)  朱蒙(1)3/6 (視)  
朱蒙(1)4/6 (視)  朱蒙(1)5/6 (視)  朱蒙(1)6/6 (視)
朱蒙(2)1/6 (視)  朱蒙(2)2/6 (視)  朱蒙(2)3/6 (視)
朱蒙(2)4/6 (視)  朱蒙(2)5/6 (視)  朱蒙(2)6/6 (視)
朱蒙(3)1/6 (視)  朱蒙(3)2/6 (視)  朱蒙(3)3/6 (視)
朱蒙(3)4/6 (視)  朱蒙(3)5/6 (視)  朱蒙(3)6/6 (視)
朱蒙(4)1/6 (視)  朱蒙(4)2/6 (視)  朱蒙(4)3/6 (視)
朱蒙(4)4/6 (視)  朱蒙(4)5/6 (視)  朱蒙(4)6/6 (視) 
朱蒙 (5) 1/6  (視)    朱蒙 (5) 2/6  (視)    朱蒙 (5) 3/6 (視)
朱蒙 (5) 4/6(視)      朱蒙 (5) 5/6  (視)    朱蒙 (5) 6/6(視)
朱蒙 (6) 1/6(視)      朱蒙(6)2/6 (視)  朱蒙(6)3/6 (視)
朱蒙(6)4/6 (視)  朱蒙(6)5/6 (視)  朱蒙(6)6/6 (視)
朱蒙(7)1/6 (視)  朱蒙(7)2/6 (視)  朱蒙(7)3/6 (視)
朱蒙(7)4/6 (視)  朱蒙(7)5/6 (視)  朱蒙(7)6/6 (視)
朱蒙(8)1/6 (視)  朱蒙(8)2/6 (視)  朱蒙(8)3/6 (視)
朱蒙(8)4/6 (視)  朱蒙(8)5/6 (視)  朱蒙(8)6/6 (視)
朱蒙(9)1/6 (視)  朱蒙(9)2/6 (視)  朱蒙(9)3/6 (視)
朱蒙(9)4/6 (視)  朱蒙(9)5/6 (視)  朱蒙(9)6/6 (視)
朱蒙(10)1/6 (視) 朱蒙(10)2/6 (視) 朱蒙(10)3/6 (視)
朱蒙(10)4/6 (視)  朱蒙(10)5/6 (視)  朱蒙(10)6/6 (視)
朱蒙(11)1/6 (視)  朱蒙(11)2/6 (視)  朱蒙(11)3/6 (視)
朱蒙(11)4/6 (視)  朱蒙(11)5/6 (視)  朱蒙(11)6/6 (視)
朱蒙(12)1/6 (視)  朱蒙(12)2/6 (視)  朱蒙(12)3/6 (視)
朱蒙(12)5/6 (視)  朱蒙(12)6/6 (視)
朱蒙(12)4/6 (視)  朱蒙(12)5/6 (視)  朱蒙(12)6/6end (視)
朱蒙(13)1/6 (視)  朱蒙(13)2/6 (視)  朱蒙(13)3/6 (視)
朱蒙(13)4/6 (視)  朱蒙(13)5/6 (視)  朱蒙(13)6/6 (視)
朱蒙(14)1/6 (視)  朱蒙(14)2/6 (視)  朱蒙(14)3/6 (視)
朱蒙(14)4/6 (視)  朱蒙(14)5/6 (視)  朱蒙(14)6/6 (視)
朱蒙(15)1/6 (視)  朱蒙(15)2/6 (視)  朱蒙(15)3/6 (視)
朱蒙(15)4/6 (視)  朱蒙(15)5/6 (視)  朱蒙(15)6/6 (視)
朱蒙(16)1/6 (視)  朱蒙(16)2/6 (視)  朱蒙(16)3/6 (視)
朱蒙(16)4/6 (視)  朱蒙(16)5/6 (視)  朱蒙(16)6/6 (視)
朱蒙(17)1/6 (視)  朱蒙(17)2/6 (視)  朱蒙(17)3/6 (視)
朱蒙(17)4/6 (視)  朱蒙(17)5/6 (視)  朱蒙(17)6/6 (視)
朱蒙(18)1/6 (視)  朱蒙(18)2/6 (視)  朱蒙(18)3/6 (視)
朱蒙(18)4/6 (視)  朱蒙(18)5/6 (視)  朱蒙(18)6/6 (視)
朱蒙(19)3/6 (視)朱蒙(19)2/6 (視)朱蒙(19)1/6 (視)
朱蒙(19)4/6 (視)朱蒙(19)5/6 (視)朱蒙(19)6/6 (視)
朱蒙(20)1/6 (視)朱蒙(20)2/6 (視)朱蒙(20)3/6 (視)
朱蒙(20)4/6 (視)朱蒙(20)5/6 (視)朱蒙(20)6/6 (視)
朱蒙(21)1/6 (視)朱蒙(21)2/6 (視)朱蒙(21)3/6 (視)
朱蒙(21)4/6 (視)朱蒙(21)5/6 (視)朱蒙(21)6/6 (視)
朱蒙(22)1/6 (視)朱蒙(22)2/6 (視)朱蒙(22)3/6 (視)
朱蒙(22)4/6 (視)朱蒙(22)5/6 (視)朱蒙(22)6/6 (視)
朱蒙(23)1/6 (視)朱蒙(23)2/6 (視)朱蒙(23)3/6 (視)
朱蒙(23)4/6 (視)朱蒙(23)5/6 (視)朱蒙(23)6/6 (視)
朱蒙(24)1/6 (視)朱蒙(24)2/6 (視)朱蒙(24)3/6 (視)
朱蒙(24)4/6 (視)朱蒙(24)5/6 (視)朱蒙(24)6/6 (視)
朱蒙(25)1/6 (視)朱蒙(25)2/6 (視)朱蒙(25)3/6 (視)
朱蒙(25)4/6 (視)朱蒙(25)5/6 (視)朱蒙(25)6/6 (視)
朱蒙(26)1/6 (視)朱蒙(26)2/6 (視)朱蒙(26)3/6 (視)
朱蒙(26)4/6 (視)朱蒙(26)5/6 (視)朱蒙(26)6/6 (視)
朱蒙(27)1/6 (視)朱蒙(27)2/6 (視)朱蒙(27)3/6 (視)
朱蒙(27)4/6 (視)朱蒙(27)5/6 (視)朱蒙(27)6/6 (視)
朱蒙(28)1/6 (視)朱蒙(28)2/6 (視)朱蒙(28)3/6 (視)
朱蒙(28)4/6 (視)朱蒙(28)5/6 (視)朱蒙(28)6/6 (視)
朱蒙(29)1/6 (視)朱蒙(29)2/6 (視)朱蒙(29)3/6 (視)
朱蒙(29)4/6 (視)朱蒙(29)5/6 (視)朱蒙(29)6/6 (視)
朱蒙(30)1/6 (視)朱蒙(30)2/6 (視)朱蒙(30)3/6 (視)
朱蒙(30)4/6 (視)朱蒙(30)5/6 (視)朱蒙(30)6/6 (視)
朱蒙(31)1/5 (視)朱蒙(31)2/5 (視)朱蒙(31)3/5 (視)
朱蒙(31)4/5 (視)朱蒙(31)5/5 (視)
朱蒙(32)1/6 (視)朱蒙(32)2/6 (視)朱蒙(32)3/6 (視)
朱蒙(32)4/6 (視)朱蒙(32)5/6 (視)朱蒙(32)6/6 (視)
朱蒙(33)1/6 (視)朱蒙(33)2/6 (視)朱蒙(33)3/6 (視)
朱蒙(33)4/6 (視)朱蒙(33)5/6 (視)朱蒙(33)6/6 (視)
朱蒙(34)1/6 (視)朱蒙(34)2/6 (視)朱蒙(34)3/6 (視)
朱蒙(34)4/6 (視)朱蒙(34)5/6 (視)朱蒙(34)6/6 (視)
朱蒙(35)1/6 (視)朱蒙(35)2/6 (視)朱蒙(35)3/6 (視)
朱蒙(35)4/6 (視)朱蒙(35)5/6 (視)朱蒙(35)6/6 (視)
朱蒙(36)1/6 (視)朱蒙(36)2/6 (視)朱蒙(36)3/6 (視)
朱蒙(36)4/6 (視)朱蒙(36)5/6 (視)朱蒙(36)6/6 (視)
朱蒙(37)1/6 (視)朱蒙(37)2/6 (視)朱蒙(37)3/6 (視)
朱蒙(37)4/6 (視)朱蒙(37)5/6 (視)朱蒙(37)6/6 (視)
朱蒙(38)1/6 (視)朱蒙(38)2/6 (視)朱蒙(38)3/6 (視)
朱蒙(38)4/6 (視)朱蒙(38)5/6 (視)朱蒙(38)6/6 (視)
朱蒙(39)1/6 (視)朱蒙(39)2/6 (視)朱蒙(39)3/6 (視)
朱蒙(39)4/6 (視)朱蒙(39)5/6 (視)朱蒙(39)6/6 (視)
朱蒙(40)1/6 (視)朱蒙(40)2/6 (視)朱蒙(40)3/6 (視)
朱蒙(40)4/6 (視)朱蒙(40)5/6 (視)朱蒙(40)6/6 (視)
朱蒙(41)A (視)朱蒙(41)B (視)
朱蒙(42)1/6 (視)朱蒙(42)2/6 (視)朱蒙(42)3/6 (視)
朱蒙(42)4/6 (視)朱蒙(42)5/6 (視)朱蒙(42)6/6 (視)
朱蒙(43)1/6 (視)朱蒙(43)2/6 (視)朱蒙(43)3/6 (視)
朱蒙(43)4/6 (視)朱蒙(43)5/6 (視)朱蒙(43)6/6 (視)
朱蒙(44)1/6 (視)朱蒙(44)2/6 (視)朱蒙(44)3/6 (視)
朱蒙(44)4/6 (視)朱蒙(44)5/6 (視)朱蒙(44)6/6 (視)
朱蒙(46)1/6 (視)朱蒙(46)2/6 (視)朱蒙(46)3/6 (視)
朱蒙(46)4/6 (視)朱蒙(46)5/6 (視)朱蒙(46)6/6 (視)
朱蒙(47)1/6 (視)朱蒙(47)2/6 (視)朱蒙(47)3/6 (視)
朱蒙(47)4/6 (視)朱蒙(47)5/6 (視)朱蒙(47)6/6 (視)
朱蒙(48)1/6 (視)朱蒙(48)2/6 (視)朱蒙(48)3/6 (視)
朱蒙(48)4/6 (視)朱蒙(48)5/6 (視)朱蒙(48)6/6 (視)
朱蒙(49)1/6 (視)朱蒙(49)2/6 (視)朱蒙(49)3/6 (視)
朱蒙(49)4/6 (視)朱蒙(49)5/6 (視)朱蒙(49)6/6 (視)
朱蒙(50)1/6 (視)朱蒙(50)2/6 (視)朱蒙(50)3/6 (視)
朱蒙(50)4/6 (視)朱蒙(50)5/6 (視)朱蒙(50)6/6 (視)
朱蒙(51)1/6 (視)朱蒙(51)2/6 (視)朱蒙(51)3/6 (視)
朱蒙(51)4/6 (視)朱蒙(51)5/6 (視)朱蒙(51)6/6 (視)
朱蒙(52)1/6 (視)朱蒙(52)2/6 (視)朱蒙(52)3/6 (視)
朱蒙(52)4/6 (視)朱蒙(52)5/6 (視)朱蒙(52)6/6 (視)
朱蒙(53)1/6 (視)朱蒙(53)2/6 (視)朱蒙(53)3/6 (視)
朱蒙(53)4/6 (視)朱蒙(53)5/6 (視)朱蒙(53)6/6 (視)
朱蒙(54)1/6 (視)朱蒙(54)2/6 (視)朱蒙(54)3/6 (視)
朱蒙(54)4/6 (視)朱蒙(54)5/6 (視)朱蒙(54)6/6 (視)
朱蒙(55)1/6 (視)朱蒙(55)2/6 (視)朱蒙(55)3/6 (視)
朱蒙(55)4/6 (視)朱蒙(55)5/6 (視)朱蒙(55)6/6 (視)
朱蒙(56)1/6 (視)朱蒙(56)2/6 (視)朱蒙(56)3/6 (視)
朱蒙(56)4/6 (視)朱蒙(56)5/6 (視)朱蒙(56)6/6 (視)
朱蒙(57)1/6 (視)朱蒙(57)2/6 (視)朱蒙(57)3/6 (視)
朱蒙(57)4/6 (視)朱蒙(57)5/6 (視)朱蒙(57)6/6 (視)
朱蒙(58)1/6 (視)朱蒙(58)2/6 (視)朱蒙(58)3/6 (視)
朱蒙(58)4/6 (視)朱蒙(58)5/6 (視)朱蒙(58)6/6 (視)
朱蒙(59)1/6 (視)朱蒙(59)2/6 (視)朱蒙(59)3/6 (視)
朱蒙(59)4/6 (視)朱蒙(59)5/6 (視)朱蒙(59)6/6 (視)
朱蒙(60)1/6 (視)朱蒙(60)2/6 (視)朱蒙(60)3/6 (視)
朱蒙(60)4/6 (視)朱蒙(60)5/6 (視)朱蒙(60)6/6 (視)
朱蒙(61)1/6 (視)朱蒙(61)2/6 (視)朱蒙(61)3/6 (視)
朱蒙(61)4/6 (視)朱蒙(61)5/6 (視)朱蒙(61)6/6 (視)
朱蒙(62)1/6 (視)朱蒙(62)2/6 (視)朱蒙(62)3/6 (視)
朱蒙(62)4/6 (視)朱蒙(62)5/6 (視)朱蒙(62)6/6 (視)
朱蒙(63)1/6 (視)朱蒙(63)2/6 (視)朱蒙(63)3/6 (視)
朱蒙(63)4/6 (視)朱蒙(63)5/6 (視)朱蒙(63)6/6 (視)
朱蒙(64)1/6 (視)朱蒙(64)2/6 (視)朱蒙(64)3/6 (視)
朱蒙(64)4/6 (視)朱蒙(64)5/6 (視)朱蒙(64)6/6 (視)
朱蒙(65)1/6 (視)朱蒙(65)2/6 (視)朱蒙(65)3/6 (視)
朱蒙(65)4/6 (視)朱蒙(65)5/6 (視)朱蒙(65)6/6 (視)
朱蒙(66)1/6 (視)朱蒙(66)2/6 (視)朱蒙(66)3/6 (視)
朱蒙(66)4/6 (視)朱蒙(66)5/6 (視)朱蒙(66)6/6 (視)
朱蒙(67)1/6 (視)朱蒙(67)2/6 (視)朱蒙(67)3/6 (視)
朱蒙(67)4/6 (視)朱蒙(67)5/6 (視)朱蒙(67)6/6 (視)
朱蒙(68)1/6 (視)朱蒙(68)2/6 (視)朱蒙(68)3/6 (視)
朱蒙(68)4/6 (視)朱蒙(68)5/6 (視)朱蒙(68)6/6 (視)
朱蒙(69)1/6 (視)朱蒙(69)2/6 (視)朱蒙(69)3/6 (視)
朱蒙(69)4/6 (視)朱蒙(69)5/6 (視)朱蒙(69)6/6 (視)
朱蒙(70)1/6 (視)朱蒙(70)2/6 (視)朱蒙(70)3/6 (視)
朱蒙(70)4/6 (視)朱蒙(70)5/6 (視)朱蒙(70)6/6 (視)
朱蒙(71)1/6 (視)朱蒙(71)2/6 (視)朱蒙(71)3/6 (視)
朱蒙(71)4/6 (視)朱蒙(71)5/6 (視)朱蒙(71)6/6 (視)
朱蒙(72)1/6 (視)朱蒙(72)2/6 (視)朱蒙(72)3/6 (視)
朱蒙(72)4/6 (視)朱蒙(72)5/6 (視)朱蒙(72)6/6 (視)
朱蒙(73)1/6 (視)朱蒙(73)2/6 (視)朱蒙(73)3/6 (視)
朱蒙(73)4/6 (視)朱蒙(73)5/6 (視)朱蒙(73)6/6 (視)
朱蒙(74)1/6 (視)朱蒙(74)2/6 (視)朱蒙(74)3/6 (視)
朱蒙(74)4/6 (視)朱蒙(74)5/6 (視)朱蒙(74)6/6 (視)
朱蒙(75)1/6 (視)朱蒙(75)2/6 (視)朱蒙(75)3/6 (視)
朱蒙(75)4/6 (視)朱蒙(75)5/6 (視)朱蒙(75)6/6 (視)
朱蒙(76)1/6 (視)朱蒙(76)2/6 (視)朱蒙(76)3/6 (視)
朱蒙(76)4/6 (視)朱蒙(76)5/6 (視)朱蒙(76)6/6 (視)
朱蒙(77)1/6 (視)朱蒙(77)2/6 (視)朱蒙(77)3/6 (視)
朱蒙(77)4/6 (視)朱蒙(77)5/6 (視)朱蒙(77)6/6 (視)
朱蒙(78)1/6 (視)朱蒙(78)2/6 (視)朱蒙(78)3/6 (視)
朱蒙(78)4/6 (視)朱蒙(78)5/6 (視)朱蒙(78)6/6 (視)
朱蒙(79)1/6 (視)朱蒙(79)2/6 (視)朱蒙(79)3/6 (視)
朱蒙(79)4/6 (視)朱蒙(79)5/6 (視)朱蒙(79)6/6 (視)
朱蒙(80)1/6 (視)朱蒙(80)2/6 (視)朱蒙(80)3/6 (視)
朱蒙(80)4/6 (視)朱蒙(80)5/6 (視)朱蒙(80)6/6 (視)
朱蒙(81)終1/6 (視)朱蒙(81)終2/6 (視)朱蒙(81)終3/6 (視)
朱蒙(81)終4/6 (視)朱蒙 (81) 終 5/6(視) 朱蒙 (81) 終 6/6(視)
 

朱蒙OST音樂欣賞
 


 


姓名:宋一國 
英文姓名:Song Il Guk
出生日期:1971年10月1日
星座:天秤座
身高:185 cm 
體重:85 kg
血型:A型
家庭成員:父、母、妹妹
宗教:天主教
學歷:清州大學
出生地:首爾
出道年份:1998年
出道經過:MBC電視台第27期公開招募
興趣:高山騎單車
特長:滑雪、打高爾夫球、游泳
喜歡的顏色:藍色
喜歡服裝顏色:紅色
喜歡的飲料:咖啡、啤酒
 
 

姓名:韓惠珍Han Hye Jin
出道年份:2002
出生日期:19811027
身高:163cm 
體重:48kg
血型:A
家庭成員:父母、兩個姐姐
學歷:首爾藝術大學
興趣:上網、閱讀
特長:鋼琴
理想對象:給我衝擊的人、有著溫暖的內心及會理解別人的人
宗教:基督教 
 

相簿設定
標籤設定
相簿狀態